Comunicarea / notificarea actelor

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Agențiile de transmitere sunt instanțele districtuale (käräjäoikeudet), Curtea pentru litigii comerciale (markkinaoikeus), curțile de apel (hovioikeudet), Curtea Supremă (korkein oikeus) și Ministerul Justiției.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile de primire a actelor: actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul-tip poate fi completat în una dintre următoarele limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală de primire este Oikeusministeriö [Ministerul Justiției].

Oikeusministeriö [Ministerul Justiției]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Guvernul]

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), Finlanda informează Comisia că nu va aplica dispozițiile articolului 9 alineatele (1) și (2). În forma lor actuală, dispozițiile articolului menționat sunt lipsite de ratio legis în contextul sistemului juridic al Finlandei și, prin urmare, nu pot fi aplicate în practică în această țară.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Pentru notificarea sau comunicarea actelor nu se percepe nicio taxă agenției de transmitere străine.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Întrucât Finlanda nu efectuează notificarea menționată la articolul 19 alineatul (2), instanțele finlandeze nu se pot pronunța în cazurile prevăzute la articolul 19 alineatul (2). În consecință, nu este necesară notificarea prevăzută la articolul 19 alineatul (4).

Ultima actualizare: 09/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.