În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Comunicarea / notificarea actelor

Gibraltar

Conținut furnizat de
Gibraltar

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Gibraltar

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agenția de transmitere este grefierul Curții Supreme din Gibraltar.

Comunicările către agenția de transmitere trebuie trimise la adresa următoare:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Agenția de primire este grefierul Curții Supreme din Gibraltar.

Comunicările către agenția de primire trebuie trimise la adresa următoare:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Documentele pot fi transmise prin fax și prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în engleză sau franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Grefierul Curții Supreme din Gibraltar

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Comunicările oficiale cu agenția de primire ar trebui adresate grefierului la adresa de mai sus, dar trimise la următoarea adresă:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Comunicarea se poate face prin poștă, fax, e-mail, telefon, iar organismul central va fi responsabil de verificarea traducerilor.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba engleză, Regatul Unit acceptă formularele completate în limba franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Regatul Unit intenționează să deroge de la aceste dispoziții din cauza faptului că acest articol nu ar face decât să exacerbeze complexitatea prevederilor interne privind termenele de prescripție. Este important ca data notificării sau comunicării să fie identificată fără echivoc, întrucât de la această dată începe să curgă termenul de la care o persoană poate cere judecarea în lipsă. Regatul Unit consideră că sensul precis al acestei dispoziții și aplicarea sa preconizată în practică nu sunt suficient de clare, ceea ce poate spori riscul de confuzie. Prin urmare, Regatul Unit consideră că este mai bine ca acest aspect să fie reglementat de dreptul intern, cel puțin până va fi posibil să se evalueze aplicarea sa în practică în alte state membre, după ce regulamentul va fi pus în practică.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba engleză, Regatul Unit acceptă certificatele completate în limba franceză.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Regatul Unit nu intenționează să se opună exercitării dreptului conferit prin articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Gibraltar nu se opune posibilității de a se efectua o notificare sau comunicare directă în conformitate cu articolul 15 alineatul (1).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Convenției de la Haga, instanțele din regatul Unit, în pofida articolului 19 alineatul (1), se pot pronunța, dacă sunt întrunite toate condițiile de la alineatul (2).

Termenul în care se poate cere repunerea în termen prevăzută la articolul 19 alineatul (4):

atunci când examinează posibilitatea de anulare a unei hotărâri pronunțate în lipsă, instanța trebuie să țină seama de promptitudinea cu care persoana care solicită anularea hotărârii judecătorești a formulat o cerere în acest sens.

Ultima actualizare: 13/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.