Comunicarea / notificarea actelor

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile pentru primirea actelor: servicii poștale

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului din Grecia

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Secția de cooperare judiciară internațională în cauze civile și penale

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atena, Grecia

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului de cerere se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Grecia nu are în vedere o derogare de la articolul 9 alineatele (1) și (2).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba greacă, pentru completarea certificatelor se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Începând de la 1 august 2013, cheltuielile cu comunicarea sau notificarea de către procuror (eisangeléas) se vor ridica la suma forfetară de 50 EUR.

Cheltuielile trebuie achitate prin virament bancar către Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), în următorul cont bancar:

Banca Greciei (Trápeza tis Elládos)

Număr de cont: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Cod SWIFT: BNGRGRAA

Toate cererile de comunicare sau notificare formulate în conformitate cu articolul 4 din regulament trebuie să urmeze procedura descrisă. Cererile care nu sunt însoțite de dovada corespunzătoare plății efectuate de către bancă vor fi returnate fără să fie procesate.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Grecia nu acceptă comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare pe teritoriul său, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), cu excepția cazului în care documentele respective trebuie să fie comunicate sau notificate sau comunicate unor resortisanți ai statului membru care a emis aceste acte.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Grecia nu are nicio rezervă cu privire la acest articol.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), judecătorii trebuie să se pronunțe printr-o hotărâre, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie să fie formulată în termen de trei ani de la pronunțarea hotărârii.

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.