Comunicarea / notificarea actelor

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În Ungaria, agențiile de transmitere sunt următoarele:

  • în cazul actelor judiciare, instanța unde s-a desfășurat procedura în urma căreia a rezultat actul care trebuie să fie notificat sau comunicat;
  • în cazul actelor emise în cadrul unei proceduri notariale, notarul care a efectuat procedura în urma căreia a rezultat actul în cauză;
  • în cazul altor acte extrajudiciare, ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

În Ungaria, agențiile de primire sunt următoarele:

  • instanța districtuală (járásbíróság) în a cărei circumscripție se află domiciliul destinatarului, astfel cum este menționată în cererea de asistență judiciară (lakcím szerint illetékes járásbíróság), iar în cazul Budapestei - instanța districtuală centrală din Pesta (Pesti Központi Kerületi Bíróság);
  • Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (Asociația executorilor judecătorești din Ungaria).

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Agențiile de primire acceptă transmiterea actelor prin poștă, fax sau email.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Maghiară, germană, engleză, franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

În Ungaria, sarcinile autorității centrale sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Ministerul Justiției (Igazságügyi Minisztérium)

Departamentul de Drept Internațional Privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresă: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresă poștală: PF. 2, 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu

Limbi: maghiară, germană, engleză și franceză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba maghiară, sunt acceptate și limbile germană, engleză și franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu este cazul în Ungaria.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba maghiară, sunt acceptate și limbile germană, engleză și franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Notificarea sau comunicarea actelor efectuată de instanță este gratuită.

Taxa de notificare sau comunicare a actelor de către un executor judecătoresc este de 7 500 HUF. Această sumă trebuie plătită în avans, prin transfer bancar în contul de mai jos, iar documentul de confirmare a efectuării transferului bancar trebuie să fie atașat la cerere:

  • Titularul contului: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Banca: Budapest Bank Nyrt.
  • Cod SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • Cod IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • De completat în câmpul destinat mesajelor: KU2-numărul de referință al cererii, numele destinatarului.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În Ungaria, posibilitatea de notificare sau comunicare a actelor prevăzută la articolul 13 se aplică doar în cazul în care destinatarul este cetățean al statului membru de transmitere.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În Ungaria, notificarea sau comunicarea actelor prevăzută la articolul 15 se efectuează în conformitate cu legislația care reglementează notificarea sau comunicarea actelor de către executorii judecătorești.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În unele dintre aceste cazuri, instanțele maghiare se pot pronunța, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

În Ungaria, termenul pentru depunerea unei cereri în temeiul articolului 19 alineatul (4) este de un an.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.