Comunicarea / notificarea actelor

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de transmitere este Combined Court Office, Castlebar, comitatul Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului de unde s-a trimis cererea.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de primire este Combined Court Office, Castlebar, comitatul Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului către care s-a trimis cererea.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Mijloacele de primire disponibile: documentele pot fi transmise prin poștă sau prin intermediul unui prestator de servicii, cum ar fi un prestator de servicii de curierat rapid.

Comunicările din motive administrative se pot efectua, de asemenea, prin e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Formularul-tip poate fi completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Comunicările în limba engleză sau în limba irlandeză către Central Office of the High Court se pot efectua prin poștă sau prin fax, la numărul (353-1) 872 56 69. Comunicările către Central Office of the High Court se pot efectua și prin telefon, la numărul (353-1) 888 60 00.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Irlanda acceptă ca formularul de cerere (formularul-tip) să fie completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dispozițiile acestui alineat nu se aplică în legislația irlandeză.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Irlanda acceptă ca certificatul să fie completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În cazul în care se solicită notificarea sau comunicarea personală în temeiul articolului 11 alineatul (2), aceasta va fi efectuată de o autoritate de aplicare a legii, de un detectiv particular sau de un avocat, în schimbul achitării unei taxe stabilite de comun acord între părți. De obicei, această taxă are o valoare cuprinsă între 70 EUR și 100 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Irlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Ca alternativă la serviciile de curierat, articolul 15 din Regulamentul nr. 1393/2007 permite unei persoane să efectueze notificarea sau comunicarea personală prin intermediul unui avocat sau al unei persoane care notifică sau comunică citația (summons server).

Lista avocaților este disponibilă la următoarea adresă:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în Irlanda o instanță se poate pronunța chiar dacă nu s-a primit un certificat de constatare a notificării sau a comunicării ori a remiterii, dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2).

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (4), instanța trebuie să se asigure că cererea de repunere în termen a fost formulată într-un termen rezonabil de la data la care pârâtul a luat cunoștință de hotărâre.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 17/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.