Comunicarea / notificarea actelor

Italia

Conținut furnizat de
Italia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire a actelor: prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului: italiana, franceza, engleza.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală:

Biroul Unic al Executorilor Judecătorești din cadrul Curții de Apel Roma (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, nr. 52

I-00192 Roma

Tel: (39) 06.328361

Fax: (39) 06.328367933

Documentele care trebuie notificate sau comunicate în Italia trebuie trimise prin poștă și trimise agențiilor de transmitere prin aceleași mijloace.

Limbi acceptate: italiana, franceza, engleza.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Limbile acceptate pentru completarea formularului-tip, altele decât limba națională, sunt franceza și engleza.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu se invocă nicio derogare.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Formularul care atestă îndeplinirea formalităților legate de notificare sau comunicare poate fi redactat, în afară de italiană, în engleză sau în franceză

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Pentru moment, nu există taxe pentru notificarea documentelor care provin din străinătate.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Italia se opune notificării și/sau comunicării directe a actelor judiciare de către agenții diplomatici sau consulari adresate persoanelor care sunt rezidente în alt stat membru (cu excepția cazului în care documentul este notificat sau comunicat unui resortisant italian cu reședința în alt stat membru).

Italia se opune notificării și/sau comunicării actelor judiciare prin intermediul agenților diplomatici sau consulari ai unui stat membru adresate persoanelor rezidente în Italia, cu excepția cazului în care actul trebuie notificat sau notificat unui resortisant al statului membru respectiv.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

O persoană interesată într-o procedură judiciară poate notifica direct documente judiciare prin intermediul autorităților publice competente din statul membru destinatar.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Italia nu efectuează notificările menționate la alineatele (2) și (4).

Ultima actualizare: 28/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.