Comunicarea / notificarea actelor

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Ca urmare a modificărilor aduse legii letone privind procedura civilă (Civilprocesa likums), care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, s-au schimbat normele privind notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare străine în Letonia în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului. Mai precis, autoritatea centrală responsabilă cu primirea și executarea cererilor de notificare sau comunicare a documentelor străine va fi Consiliul executorilor judiciari din Letonia (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). În plus, pentru fiecare cerere de notificare sau comunicare de documente se va percepe o taxă de 113,97 EUR (TVA inclus). Plata trebuie efectuată prin transfer bancar, cheltuielile fiind suportate de către persoana care a efectuat plata de bază pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Autoritatea centrală competentă:

Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adresa (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Telefon: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Date bancare:

Nr. de înregistrare: 90001497619

Sediu: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Cod SWIFT: HABALV22

Scopul plății: datele de contact ale destinatarului

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

În Letonia, cererile din partea altor state membre referitoare la notificarea sau comunicarea actelor judiciare și la certificatele de notificare sau comunicare a actelor judiciare vor fi acceptate dacă sunt transmise prin poștă.

Comunicările efectuate prin celelalte formulare-tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 pot fi trimise și prin alte mijloace de comunicare de care dispune instanța competentă letonă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Pe lângă limba letonă, autoritățile letone acceptă completarea formularelor în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adresa (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Telefon: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În Letonia, cererea de notificare sau comunicare a actelor judiciare prin formularul-tip care figurează în anexa I la regulament este acceptată dacă este făcută în limba letonă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu articolul 56.1 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), în cazul în care au fost emise acte judiciare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 56 din legea menționată, cu excepția cazului menționat la alineatul (9), se consideră că o persoană a fost informată cu privire la data și locul unei ședințe de judecată sau ale unui act de procedură sau de conținutul actului în cauză, iar actele judiciare sunt considerate a fi fost notificate sau comunicate:

1) la data la care destinatarul sau o altă persoană fizică le-a primit în conformitate cu articolul 56 alineatul (3), (7) sau (8) din legea menționată;

2) la data la care persoana a refuzat să le primească (articolul 57);

3) în a șaptea zi de la data expedierii, în cazul în care actele au fost trimise prin poștă;

4) în a treia zi de la data trimiterii, în cazul în care actele au fost trimise prin email;

5) în a treia zi de la data trimiterii, atunci când notificarea se face online.

În conformitate cu alineatul (2), transmiterea actelor judiciare unei persoane fizice la domiciliul declarat al acesteia, la o adresă suplimentară, la adresa de corespondență indicată instanței sau la sediul social al unei persoane juridice și primirea unui aviz poștal prin care se indică trimiterea actelor sau returnarea acestora nu dovedește în sine notificarea acestora. Prezumția că actele au fost notificate sau comunicate în a șaptea zi de la data trimiterii prin poștă sau în a treia zi de la data la care documentele au fost trimise prin e-mail sau online poate fi contestată de către destinatar prin utilizarea unor circumstanțe obiective, independente de voința sa, care l-au împiedicat să primească documentele la adresa indicată.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În Letonia, cererea de notificare sau comunicare a actelor judiciare prin formularul-tip care figurează în anexa I la regulament este acceptată dacă este făcută în limba letonă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Letonia, documentele sunt notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) litera (a), motiv pentru care se percepe o taxă de 113,97 EUR (TVA inclus) pentru fiecare cerere de notificare sau comunicare. Plata trebuie efectuată prin transfer bancar, cheltuielile fiind suportate de către persoana care a efectuat plata de bază pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Date bancare:

Nr. de înregistrare: 90001497619

Sediul (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Cod SWIFT: HABALV22

Scopul plății: datele de contact ale destinatarului

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Letonia se opune notificării sau comunicării de documente în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulament, cu excepția cazului în care actele sunt notificate sau comunicate resortisanților statului membru în cauză.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Legislația letonă nu permite notificarea sau comunicarea actelor în conformitate cu articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În Letonia, o instanță judecătorească sau judecător, fără a aduce atingere dispozițiilor articolul 19 alineatul (1) din regulament, poate pronunța o hotărâre, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat de notificare sau comunicare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor menționate la articolul 19 alineatul (2) din regulament. În Letonia nu există un termen specific la expirarea căruia cererea unei persoane de a fi repusă în termenul de depunere al recursului să nu mai fie acceptată, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (4) din regulament.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Letonia a încheiat două acorduri, care sunt încă în vigoare:

1) Acordul dintre Republica Letonia și Republica Polonia privind asistența juridică și relațiile juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal;

2) Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.