Comunicarea / notificarea actelor

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Toate instanțele de drept comun din Republica Lituania care sunt competente în materie civilă și comercială transmit documente unui stat străin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 și cu Convenția de la Haga din 1965.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Organismul desemnat, conform articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, să primească cereri din partea altor state membre pentru notificarea sau comunicarea actelor este Camera lituaniană a executorilor judecătorești.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Documentele judiciare și extrajudiciare se pot trimite prin poștă și prin fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Lituania acceptă formularele completate în lituaniană și engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Organismul central care îndeplinește funcțiile menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 este Ministerul Justiției din Republica Lituania.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania

Tel.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Limbile acceptate de Republica Lituania pentru completarea formularului tip prevăzut în anexa I la regulament sunt lituaniana și engleza.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația lituaniană nu prevede termene specifice pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limbile acceptate de Republica Lituania pentru completarea formularului tip prevăzut în anexa I la regulament sunt lituaniana și engleza.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Republica Lituania percepe o taxă de 110 EUR pentru serviciile menționate la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din regulament.

Această taxă se plătește în contul Camerei lituaniene a executorilor judecătorești.

Camera lituaniană a executorilor judecătorești

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania

Banca: Luminor Bank AB – codul băncii: 40100; codul SWIFT: AGBLLT2X; numărul de cont: LT92 4010 0424 0031 5815, codul entității juridice: 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Autoritățile lituaniene declară că nu sunt de acord cu notificarea sau comunicarea actelor pe teritoriul său în modul descris la articolul 13, cu excepția cazului în care documentele trebuie notificate sau comunicate unui resortisant al statului în care au fost eliberate documentele.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Autoritățile lituaniene declară că notificarea sau comunicarea actelor în modul descris la articolul 15 nu este autorizată în Lituania.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Autoritățile lituaniene declară că instanțele lituaniene se pot pronunța, chiar dacă nu primesc nici un certificat de notificare sau comunicare, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament.

Autoritățile lituaniene declară că cererile de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din regulament, nu vor fi acceptate dacă sunt depuse la mai mult de un an de la data pronunțării hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Lituania nu a încheiat acorduri cu alte state membre în vederea accelerării sau a simplificării transmiterii de documente, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2).

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.