Comunicarea / notificarea actelor

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Toți executorii judecătorești care își desfășoară activitatea în Țările de Jos sunt agenții de transmitere. Pentru a căuta o agenție de transmitere, consultați site-ul: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Toți executorii judecătorești care își desfășoară activitatea în Țările de Jos, precum și entitatea centrală din această țară, sunt agenții de primire. Pentru a căuta o agenție de primire, consultați site-ul: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Executorii judecătorești pot primi acte judiciare prin poștă. Entitățile al căror număr de fax sau a căror adresă de email figurează în anexă pot primi acte judiciare și prin aceste mijloace de comunicare.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Entitatea centrală este organizația profesională a executorilor de justiție (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresă:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Țările de Jos

Tel.: + 31 70 890 35 30

Email: kbvg@kbvg.nl

Site web: http://www.kbvg.nl/

Entitatea centrală poate primi/comunica acte judiciare prin poștă, email sau telefon în limba neerlandeză sau engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În Țările de Jos, atunci când un act judiciar trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul se stabilește în temeiul dreptului neerlandez.

Atunci când un act judiciar trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat în temeiul dreptului unui stat membru, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul se stabilește în temeiul dreptului acelui stat.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Onorariul executorului judecătoresc sau al unei persoane competente în temeiul unui stat membru este fix și se ridică la 65 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Țările de Jos nu se opune notificării sau comunicării actelor judiciare persoanelor care au reședința pe teritoriul neerlandez, fără nicio constrângere, în mod direct prin agenții diplomatici sau consulari ai unui stat membru.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Persoanele care au reședința în Țările de Jos pot face obiectul unei notificări directe, în temeiul articolului 15 din regulament, din partea unui executor judecătoresc.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În Țările de Jos, judecătorii pot să se pronunțe, prin derogare de la articolul 19 alineatul (1), în legătură cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute la alineatul (2).

Cererile de repunere în termen depuse în temeiul articolului 19 alineatul (4) din regulament sunt admise dacă se depun în termen de un an de la pronunțarea hotărârii.

Ultima actualizare: 03/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.