NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Comunicarea / notificarea actelor

  Polonia

  Conținut furnizat de
  Polonia

  N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

  Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


  Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

  NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

  Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
  Lista autorităților competente

  Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

  Organismul competent este tribunalul (sąd rejonowy) în a cărei rază teritorială urmează să fie efectuată procedura de notificare sau comunicare a actelor.

  Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
  Lista autorităților competente

  Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

  Actele nu se primesc decât prin poștă.

  Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

  Formularul poate fi completat în polonă, engleză sau germană.

  Articolul 3 - Autoritatea centrală

  Ministry of Justice

  Department for International Cooperation and European Law

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warsaw

  Tel./fax: +48 22 6280949 01

  Limbi: polonă, engleză și germană.

  Articolul 4 - Transmiterea actelor

  Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

  Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

  Legislația Republicii Polone nu prevede obligația de a notifica sau a comunica actele într-un anumit termen.

  Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

  Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

  Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

  Nu se percep taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor.

  Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

  Polonia se opune notificării sau comunicării actelor de către agenții diplomatici sau consulari pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actele trebuie să le fie notificate sau comunicate resortisanților statului membru în care au fost emise.

  Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

  Pe teritoriul său, Polonia se opune metodei de notificare sau comunicare menționate la prezentul articol.

  Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

  Cererea de repunere în termen a pârâtului pentru exercitarea unei căi de atac nu se examinează decât în cazuri excepționale dacă a fost depusă la mai mult de un an de la data la care a fost pronunțată hotărârea.

  Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

  Nu se aplică.

  Ultima actualizare: 15/04/2024

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.