Comunicarea / notificarea actelor

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Organismul competent este tribunalul (sąd rejonowy) în a cărei rază teritorială urmează să fie efectuată procedura de notificare sau comunicare a actelor.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele nu se primesc decât prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în polonă, engleză sau germană.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministry of Justice

Department for International Cooperation and European Law

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warsaw

Tel./fax: +48 22 6280949 01

Limbi: polonă, engleză și germană.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația Republicii Polone nu prevede obligația de a notifica sau a comunica actele într-un anumit termen.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Polonia se opune notificării sau comunicării actelor de către agenții diplomatici sau consulari pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actele trebuie să le fie notificate sau comunicate resortisanților statului membru în care au fost emise.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Pe teritoriul său, Polonia se opune metodei de notificare sau comunicare menționate la prezentul articol.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Cererea de repunere în termen a pârâtului pentru exercitarea unei căi de atac nu se examinează decât în cazuri excepționale dacă a fost depusă la mai mult de un an de la data la care a fost pronunțată hotărârea.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 12/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.