Comunicarea / notificarea actelor

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere desemnate de Portugalia sunt:

- instanțele districtuale (Tribunais de Comarca Judiciais);

- grefierii (Conservadores);

- notarii (Notários);

- executorii judecătorești (Agentes de execução) și

- reprezentanții legali (Mandatários Judiciais).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Agențiile de primire desemnate de Portugalia sunt:

- camera de competență generală (Juízo de Competência Genérica) sau, dacă este cazul, camera locală civilă (Juízo local cível) a instanței districtuale competente și

- executorii judecătorești [Ordinul avocaților și al executorilor judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)];

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Tel.: (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

E-mail: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi trimise prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Portugalia acceptă formulare completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

În Portugalia, autoritatea centrală este Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. +351 217906200 - +351 217906223

Fax +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Site web: http://www.dgaj.mj.pt/

Limbi vorbite: portugheză, spaniolă, franceză și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Portugalia acceptă formulare completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În sensul articolului 8 alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (2) din regulament, articolul 323 din Codul civil portughez prevede că termenul de prescripție este suspendat la cinci zile de la solicitarea notificării sau a comunicării actelor în cazurile în care notificarea sau comunicarea actelor nu a fost posibilă din motive care nu sunt imputabile reclamantului.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Portugalia acceptă certificate completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În general, notificarea sau comunicarea actelor judiciare provenind dintr-un alt stat membru nu atrage după sine plata unor taxe sau suportarea unor cheltuieli, dacă documentele sunt trimise instanțelor.

Cu toate acestea, dacă documentele sunt notificate sau comunicate personal de un funcționar al instanței sau de un executor judecătoresc, trebuie achitate următoarele costuri:

1. Executori judecătorești:

În cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată: 76 EUR.

În cazul în care notificarea sau comunicarea nu este efectuată (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): 50,50 EUR.

2. Funcționari ai instanței:

În cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată: 51 EUR.

În cazul în care notificarea sau comunicarea nu este efectuată (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): nu se plătește nimic.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Portugalia se opune ca un alt stat membru să notifice sau să comunice acte judiciare sau extrajudiciare pe teritoriul său prin intermediul canalelor consulare sau diplomatice, cu excepția cazului în care persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele este cetățean al respectivului stat membru.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Dreptul portughez nu permite notificarea sau comunicarea directă, astfel cum se prevede la articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (1), instanțele portugheze se pot pronunța dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2) al articolului menționat.

În sensul articolului 19 alineatul (4), în Portugalia cererile de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac trebuie formulate în termen de un an de la data pronunțării hotărârii atacate. După expirarea acestui termen, cererile nu se mai acceptă.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acorduri la care statele membre sunt părți:

- Acordul dintre Republica Portugheză și Regatul Spaniei privind cooperarea juridică în materie civilă și penală din 19 noiembrie 1997;

Alte acorduri la care Portugalia este parte:

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Angola din 30 august 1995;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Republica Capului Verde, din 2 februarie 2003;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze din 1 iulie 2001;

- Acordul privind cooperarea judiciară cu Republica Guineea-Bissau din 5 iulie 1988;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Republica Mozambic din 12 aprilie 1990;

- Acordul judiciar cu Republica Democrată São Tomé și Principe din 23 martie 1976.

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.