În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Comunicarea / notificarea actelor

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Scoţia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt executorii judecătorești (messengers-at-arms). Lista executorilor judecătorești naționali poate fi consultată pe site-ul web al Asociației executorilor judecătorești (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers - SMASO): SMASO

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Agențiile de primire sunt executorii judecătorești (messengers-at-arms). Lista executorilor judecătorești naționali poate fi consultată pe site-ul web al Asociației executorilor judecătorești (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers - SMASO): SMASO

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Documentele se pot trimite prin fax sau prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

engleza

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Guvernul scoțian

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularele trebuie completate în engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Regatul Unit intenționează să deroge de la aceste dispoziții din cauza faptului că acest articol nu ar face decât să exacerbeze complexitatea prevederilor interne privind termenele de prescripție. Este important ca data notificării sau comunicării să fie identificată fără echivoc, întrucât de la această dată începe să curgă termenul de la care o persoană poate cere judecarea în lipsă. Regatul Unit consideră că sensul precis al acestei dispoziții și aplicarea sa preconizată în practică nu sunt suficient de clare, ceea ce poate spori riscul de confuzie. Prin urmare, Regatul Unit consideră că este mai bine ca acest aspect să fie reglementat de dreptul intern, cel puțin până va fi posibil să se evalueze aplicarea sa în practică în alte state membre, după ce regulamentul va fi pus în practică.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Pe lângă engleză, Regatul Unit acceptă certificatele completate în franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Costurile notificării sau notificării de către Messengers-at-Arms: (i) 142,51£ pentru o notificare sau comunicare personală; și (ii) 45,40£ pentru o notificare sau comunicare prin poștă. Atenție: costul notificării sau comunicării prin poștă menționat anterior nu se aplică notificării sau comunicării prin poștă prevăzute la articolul 14. La aceste costuri se adaugă TVA.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Scoția nu se opune utilizării pe teritoriul său a facilității conferite de articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Scoția nu se opune posibilității de a se efectua o notificare sau comunicare directă în conformitate cu articolul 15 alineatul (1).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Convenției de la Haga, instanțele scoțiene, în pofida articolului 19 alineatul (1), se pot pronunța, dacă sunt întrunite toate condițiile de la alineatul (2).

Termenul în care se poate cere repunerea în termen prevăzută la articolul 19 alineatul (4):

un an de la data pronunțării hotărârii, în conformitate cu Convenția de la Haga și potrivit normelor de procedură ale instanțelor scoțiene.

Ultima actualizare: 02/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.