Comunicarea / notificarea actelor

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt: instanțele locale (okrajna sodišča), instanțele regionale (okrožna sodišča), instanțele de dreptul muncii și probleme sociale (delovno in socialno sodišče), instanța administrativă (upravno sodišče), instanțele de apel (višja sodišča), Curtea Supremă (Vrhovno sodišče), Curtea Constituțională (Ustavno sodišče) și Parchetul (Državno odvetništvo).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Toate instanțele regionale sunt agenții de primire.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Slovenia acceptă formularele de cerere completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Slovenia acceptă formularele de cerere în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Dreptul sloven nu impune ca un act să fie comunicat sau notificat într-un termen limită.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Slovenia acceptă certificate completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

  • Slovenia nu se opune comunicării sau notificării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1).
  • Slovenia se opune comunicării sau notificării documentelor judiciare prin intermediul agenților diplomatici sau consulari din alte țări către persoane care au reședința în Slovenia, în afara cazului în care comunicarea sau notificarea documentului se adresează unui resortisant al statului membru care a emis documentul în cauză.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Conform dreptului sloven, comunicarea sau notificarea directă nu este autorizată.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere articolului 19 alineatul (1), un judecător poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu s-a primit niciun document de atestare a comunicării sau notificării, cu condiția să se fi îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament.

O cerere de repunere în termen poate fi formulată în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.