Comunicarea / notificarea actelor

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Instanțe, autorități de executare a hotărârilor judecătorești și alte autorități suedeze care notifică și comunică acte judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi primite prin poştă, fax sau orice alte mijloace convenite într-un anumit caz. De asemenea, este posibilă contactarea prin telefon a unei autorități.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul tip se poate completa în suedeză sau în engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul tip se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu se aplică

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul de notificare sau comunicare se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Suedia nu intenţionează să perceapă o taxă în cazul intervenţiei unui funcţionar judiciar sau a unei alte persoane competente.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Suedia acceptă notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În anumite situaţii, legislaţia suedeză autorizează persoanele care sunt parte la o procedură judiciară să notifice sau să comunice actele judiciare și extrajudiciare direct, prin intermediul funcționarilor judiciari, autorităților sau altor persoane competente.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Instanţele suedeze nu pronunţă o hotărâre dacă sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (2), însă nu sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (1). Suedia nu intenţionează să prezinte nicio comunicare în temeiul articolului 19 alineatul (4).

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul nordic din 26 aprilie 1974 privind asistența judiciară reciprocă în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe (SÖ 1975:42)

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.