Vročanje listin

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj:

  • po pošti,
  • po drugih službah za vročanje (na primer po kurirski službi),
  • po elektronski pošti,
  • po telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obrazec se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ je Zvezno ministrstvo za pravosodje (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: +43 1 52152 2141

Telefaks: +43 1 52152 2829

E-naslov: team.z@bmj.gv.at

Jeziki: nemščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zaprosilo (obrazec iz Priloge I) se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Trenutno v avstrijskem pravu ni pisanj iz člena 8(3) in člena 9(2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Potrdilo (obrazec iz Priloge I) se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Fiksne takse se ne uporabljajo.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avstrija ne nasprotuje vročanju v skladu s členom 13(1).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Vročanje sodnih pisanj neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice v skladu z avstrijskim pravom ni dovoljeno.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodišča v Avstriji lahko ne glede na odstavek 1 izrečejo sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

Avstrija ni navedla nobenega roka v skladu z zadnjim pododstavkom člena 19(4) za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Zadnja posodobitev: 17/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.