Vročanje listin

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Od 15. aprila 2019 je organ za pošiljanje na Irskem Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki je zahtevek poslal.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Od 15. aprila 2019 je organ za sprejem na Irskem Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-naslov: serviceofeudocuments@courts.ie.

Vsa vprašanja v zvezi z zahtevki za vročitev, vloženimi pred 15. aprilom 2019, je treba poslati uradu, ki mu je bil zahtevek poslan.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: pisanja se lahko pošljejo po pošti ali po ponudniku storitev, kot je ponudnik storitev hitre dostave.

Komunikacija za upravne namene lahko poteka tudi po elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Standardni obrazec se lahko izpolni v irščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

The Master

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča lahko poteka v angleščini ali irščini po pošti ali po telefaksu na +353 1 8725669. Mogoča je tudi telefonska komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča na +353 1 8886000.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Irska sprejema obrazec vloge (standardni obrazec) v irščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Določbe tega odstavka se v irskem pravu ne uporabljajo.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Irska sprejema obrazec potrdila v irščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Če se zahteva osebna vročitev v skladu s členom 11(2), jo bo izvedla pravna agencija, zasebni preiskovalec ali odvetnik, stranki pa se bosta dogovorili o honorarju, ki običajno znaša od 70 EUR do 100 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Irska ne nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 15 Uredbe št. 1393/2007 kot alternativo vročanju z uporabo poštnih storitev osebam omogoča vročanje prek odvetnika ali sodnega uradnika.

Odvetnika je mogoče najti na naslednji povezavi:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe odstavka 1 lahko sodišče na Irskem izreče sodbo tudi, če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Kar zadeva člen 19(4), se mora sodišče prepričati, da je bil predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 17/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.