Vročanje listin

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1393/2007 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Državno odvetništvo

Naslov: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Poštna številka: VLT1311

Telefon: +356 22265000

E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Državno odvetništvo

Naslov: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Poštna številka: VLT1311

Telefon: +356 22265000

E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Načini sprejemanja pisanj: Originalne dokumente, skupaj s Prilogo 1 k Uredbi (ES) št. 1393/2007 in bančnim potrdilom, je treba poslati po pošti. Kopije se lahko pošljejo vnaprej po telefaksu in/ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini ali malteščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Državno odvetništvo

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Telefon: +356 22265000

E-pošta: info@stateadvocate.mt

Geografski območji pristojnosti: Malta in Gozo.

Sredstva, ki so na voljo za prejem in komunikacijo, ter jezikovno znanje: angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Angleščina

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Malta namerava odstopati od člena 9(2), saj ni v skladu s procesnim pravom na Malti.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Angleščina

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški iz člena 11(2) te uredbe ustrezajo fiksni taksi v višini 50 EUR za vsako pisanje, ki ga je treba vročiti.

To takso je treba plačati pred vročitvijo. Če zahtevku za vročitev ni priloženo bančno potrdilo o opravljenem plačilu, se dokumenti vrnejo, ne da bi bili obravnavani. Plačilo takse se izvede z bančnim nakazilom osebi, ki ji je treba denar vrniti brez obdelave. Plačilo taks se izvede z bančnim nakazilom Uradu generalnega državnega tožilca na naslednji bančni račun:

Naziv banke: Central Bank of Malta (Malteška centralna banka)

Ime računa: AG Office – Receipt of Service Documents

Številka računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Koda SWIFT: MALTMTMT

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Da, Malta nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Malta ne nasprotuje.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ni možno, ker se zahteva dokaz o vročitvi. Če pa se sodba izreče proti osebi, ki ni bila vnaprej pravilno obveščena z vabilom, lahko ta oseba v treh mesecih od razglasitve sodbe zahteva, da se zadeva ponovno obravnava.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 19/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.