Събиране на доказателства

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Всеки районен съд (Eparchiakó Dikastírio) в републиката, който упражнява гражданска юрисдикция, включително съдилищата по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

  • Районен съд — Никозия (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Адрес: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Телефон: +357 22865518

Факс: +357 22304212 / 22805330

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Лимасол (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Телефон: +357 25806100 / 25806128

Факс: +357 25305311

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Ларнака (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Телефон: +357 24802721

Факс: +357 24802800

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Пафос (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Адрес: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Телефон: +357 26802601

Факс: +357 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Фамагуста (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Телефон: +357 23730950 / 23742075

Факс: +357 23741904

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Съд по семейни дела — Никозия (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Телефон: +357 22369717-718

Факс: +357 22660028

Адрес: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

  • Съд по семейни дела — Лимасол (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Телефон: +357 25806133

Факс: +357 25305054

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

Съд по семейни дела — Ларнака/Фамагуста (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Телефон: +357 24802754

Факс: +357 24802800

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

  • Съд по семейни дела — Пафос (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Телефон: +357 26802626

Факс: +357 26306395

Член 3 – Централен орган

За целите на член 3, параграф 3 централният орган и компетентният орган са:

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Лица за контакт:

г-жа Yioulika Hadjiprodromou

Служител по правните въпроси

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805943

Факс: +357 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

г-жа Troodia Dionysiou

Административен служител

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805932

Факс: +357 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

За целите на член 5 освен официалните езици на Република Кипър, а именно гръцки и турски език, се приема и английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Поща, телефакс (факс).

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.