В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Събиране на доказателства

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Лондон и Югоизточна Англия

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Обединено кралство

Тел.:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Факс: +44 870 324 0025

Електронна поща: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Югозападна Англия

Bristol Civil and Family Justice Centre (Център за гражданско и семейно правосъдие, Бристол)

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Обединено кралство

Тел.: +44 1173 664 800

Факс: +44 870 324 0048

Електронна поща: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Централна Англия

Birmingham Civil and Family Justice Centre (Център за гражданско и семейно правосъдие, Бирмингам)

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Обединено кралство

Тел.: +44 300 123 5577

Електронна поща: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Североизточна Англия

Leeds Combined Court (Комбинирано деловодство на съда, Лийдс)

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Обединено кралство

Тел.: +44 113 306 2800

Електронна поща: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Северозападна Англия

Manchester County Court and Family Court (Окръжен съд и съд по семейни дела, Манчестър)

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Обединено кралство

Тел.: +44 1612 405 000

Факс: +44 1264 785 032

Електронна поща: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Уелс

Cardiff Civil and Family Justice Centre (Център за гражданско и семейно правосъдие, Кардиф)

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Обединено кралство

Тел.: + 44 2920 376 400

Факс: + 44 01264 347 951

Електронна поща: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Обединено кралство

Тел.:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Факс: +44 870 324 0025

Електронна поща: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Допуска се използването на стандартния формуляр на английски и френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията по всички дела, с изключение на реципрочното изпълнение на решения за издръжка, се приемат от определените съдилища само по пощата.

Кореспонденция по дела за реципрочно изпълнение на решения за издръжка в съответствие с установените процедури може да бъде приета по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Обединено кралство

Тел.:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Факс: +44 870 324 0025

Електронна поща: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Уебсайт: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Обединеното кралство не възнамерява да поддържа двустранни споразумения с други държави членки за събиране на доказателства между Обединеното кралство и другите държави членки. То обаче е информирало държавите членки, с които има двустранни споразумения, че желае тези споразумения да продължат да се прилагат по дела между тези държави членки и отвъдморските територии на Обединеното кралство, които не са част от Европейския съюз.

Държавите, с които Обединеното кралство има двустранни споразумения, и сроковете на тези споразумения са следните:

Австрия 31/03/31 Гърция 07/02/36

Белгия 21/06/22 Италия 17/12/30

Дания 29/11/32 Нидерландия 31/05/32

Финландия 11/08/33 Португалия 09/07/31

Франция 02/02/22 Испания 27/06/29

Германия 20/03/28 Швеция 28/08/30

Отвъдморските територии на Обединеното кралство извън Европейския съюз, спрямо които ще продължат да се прилагат тези двустранни споразумения, са:

Англо-нормандските острови

Остров Ман

Ангила

Бермуда

Британски Вирджински острови

Кайманови острови

Фолкландските острови и зависимите територии

Монтсерат

Суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия (Кипър)

Света Елена и зависимите територии

Острови Търкс и Кайкос

Последна актуализация: 18/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.