В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Събиране на доказателства

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Член 2 – Замолени съдилища

Събиране на доказателства от замоления съд

Върховен съд (Supreme Court) на Гибралтар

277 Main Street

Gibraltar

Тел.: +350 200 75608

Член 3 – Централен орган

Всички официални съобщения следва да бъдат адресирани до:

Главния прокурор на НВ (HM Attorney General) за Гибралтар
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Тел.: +350 78882
Факс: +350 79891

След това се изпращат чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство
Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)
Европейски съюз (Средиземноморие)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Тел.: + 44 20 7008 2862
Факс: + 44 20 7008 3629 или + 44 20 7008 8259

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Английски и френски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици полскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

Исканията трябва да се изпращат по пощата чрез Министерството на външните работи (Foreign and Commonwealth Office) в Лондон, като се следва процедурата, описана подробно във вече предоставената информация.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Всички официални съобщения следва да бъдат адресирани до:

Главния прокурор на НВ (HM Attorney General) за Гибралтар
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Тел.: + 350 78882
Факс: + 350 79891

След това се изпращат чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство
Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)
Европейски съюз (Средиземноморие)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Тел.: + 44 20 7008 2862
Факс: + 44 20 7008 3629 или + 44 20 7008 8259

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Обединеното кралство не възнамерява да поддържа двустранни споразумения с други държави членки за събиране на доказателства между Обединеното кралство и другите държави членки. То обаче е информирало държавите членки, с които има двустранни споразумения, че желае тези споразумения да продължат да се прилагат по дела между тези държави членки и отвъдморските територии на Обединеното кралство, които не са част от Европейския съюз.

Държавите, с които Обединеното кралство има двустранни споразумения и датите на тези споразумения са следните:

Австрия 31/03/31       Гърция 07/02/36

Белгия 21/06/22           Италия 17/12/30

Дания 29/11/32           Нидерландия 31/05/32

Финландия 11/08/33   Португалия 09/07/31

Франция 02/02/22       Испания 27/06/29

Германия 20/03/28    Швеция 28/08/30

Отвъдморските територии на Обединеното кралство извън Европейския съюз, спрямо които ще продължат да се прилагат тези двустранни споразумения, са:

Англо-нормандски острови

Остров Ман

Ангила

Бермуда

Британски Вирджински острови

Кайманови острови

Фолкландски острови и зависими територии

Монтсерат

Суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия (Кипър)

Света Елена и зависими територии

Острови Търкс и Кайкос

Последна актуализация: 10/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.