В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Събиране на доказателства

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Събиране на доказателства от замоления съд

Върховен съд (Supreme Court) на Гибралтар

277 Main Street

Gibraltar

Тел.: +350 200 75608

Член 3 – Централен орган

Всички официални съобщения следва да бъдат адресирани до:

Главния прокурор на НВ (HM Attorney General) за Гибралтар
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Тел.: +350 78882
Факс: +350 79891

След това се изпращат чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство
Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)
Европейски съюз (Средиземноморие)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Тел.: + 44 20 7008 2862
Факс: + 44 20 7008 3629 или + 44 20 7008 8259

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Английски и френски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици полскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

Исканията трябва да се изпращат по пощата чрез Министерството на външните работи (Foreign and Commonwealth Office) в Лондон, като се следва процедурата, описана подробно във вече предоставената информация.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Всички официални съобщения следва да бъдат адресирани до:

Главния прокурор на НВ (HM Attorney General) за Гибралтар
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Тел.: + 350 78882
Факс: + 350 79891

След това се изпращат чрез:

Отдел за връзки в Гибралтар по въпросите, свързани с ЕС (Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs), към Правителство на Обединеното кралство
Министерство на външните работи (Foreign and Commonwealth Office)
Европейски съюз (Средиземноморие)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Тел.: + 44 20 7008 2862
Факс: + 44 20 7008 3629 или + 44 20 7008 8259

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Обединеното кралство не възнамерява да поддържа двустранни споразумения с други държави членки за събиране на доказателства между Обединеното кралство и другите държави членки. То обаче е информирало държавите членки, с които има двустранни споразумения, че желае тези споразумения да продължат да се прилагат по дела между тези държави членки и отвъдморските територии на Обединеното кралство, които не са част от Европейския съюз.

Държавите, с които Обединеното кралство има двустранни споразумения и датите на тези споразумения са следните:

Австрия 31/03/31       Гърция 07/02/36

Белгия 21/06/22           Италия 17/12/30

Дания 29/11/32           Нидерландия 31/05/32

Финландия 11/08/33   Португалия 09/07/31

Франция 02/02/22       Испания 27/06/29

Германия 20/03/28    Швеция 28/08/30

Отвъдморските територии на Обединеното кралство извън Европейския съюз, спрямо които ще продължат да се прилагат тези двустранни споразумения, са:

Англо-нормандски острови

Остров Ман

Ангила

Бермуда

Британски Вирджински острови

Кайманови острови

Фолкландски острови и зависими територии

Монтсерат

Суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия (Кипър)

Света Елена и зависими територии

Острови Търкс и Кайкос

Последна актуализация: 10/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.