Zajišťování důkazů

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro celé Rakousko je ústředním orgánem podle čl. 3 odst. 1 a příslušným orgánem podle čl. 3 odst. 3 ve spojení s článkem 17 nařízení

Ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formuláře lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Žádosti lze zaslat poštou, kurýrní službou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V současnosti se zachování dvoustranných dohod nepředpokládá.

Poslední aktualizace: 27/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.