Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Zajišťování důkazů

  Rakousko

  Obsah zajišťuje
  Rakousko

  UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

  Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


  Článek 2 – Dožádané soudy

  Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
  Seznam příslušných orgánů

  Článek 3 – Ústřední orgán

  Pro celé Rakousko je ústředním orgánem podle čl. 3 odst. 1 a příslušným orgánem podle čl. 3 odst. 3 ve spojení s článkem 17 nařízení

  Ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

  Fax: (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail: team.z@bmj.gv.at

  Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

  Formuláře lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

  Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

  Žádosti lze zaslat poštou, kurýrní službou nebo faxem.

  Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

  Ministerstvo spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

  Fax: (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail: team.z@bmj.gv.at

  Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

  V současnosti se zachování dvoustranných dohod nepředpokládá.

  Poslední aktualizace: 15/05/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.