V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zajišťování důkazů

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Článek 2 – Dožádané soudy

Londýn a jihovýchodní Anglie

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Jihozápadní Anglie

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Spojené království

Telefon: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

E-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Střední Anglie

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Spojené království

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Severovýchodní Anglie

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Spojené království

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Severozápadní Anglie

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Spojené království

Telefon: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

E-mail: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Spojené království

Telefon: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

E-mail: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jednotný formulář může být vyplněn v anglickém nebo francouzském jazyce.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti týkající se všech věcí, kromě vymáhání rozhodnutí o stanovení výživného, přijímají určené soudy výhradně poštou.

Věci týkající se vymáhání rozhodnutí o stanovení výživného na základě vzájemnosti v rámci stanovených postupů lze přijmout poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Spojené království nehodlá zachovat žádné dvoustranné dohody s ostatními členskými státy týkající se dokazování mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Členské státy, s nimiž dvoustranné dohody má, však informovalo, že má zájem, aby se tyto dohody nadále uplatňovaly ve věcech týkajících se sporů mezi těmito členskými státy a zámořskými územími Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie.

Země, s nimiž má Spojené království dvoustranné dohody, a data těchto dohod jsou uvedeny zde:

Rakousko 31/3/31     Řecko 7/2/36

Belgie 21/6/22     Itálie 17/12/30

Dánsko 29/11/32    Nizozemsko 31/5/32

Finsko 11/8/33       Portugalsko 9/7/31

Francie 2/2/22       Španělsko 27/6/29

Německo 20/3/28    Švédsko 28/8/30

Tyto dvoustranné dohody se budou nadále uplatňovat na tato zámořská území Spojeného království mimo Evropskou unii:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Falklandské ostrovy (Malvíny) a závislá území

Montserrat

Výsostné oblasti Akrotiri a Dhekelia na Kypru

Svatá Helena a závislá území

Ostrovy Turks a Caicos

Poslední aktualizace: 18/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.