Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zajišťování důkazů

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Stížnosti se přijímají v řečtině

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Poštou nebo v elektronické podobě faxem nebo e-mailem

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

– Úmluva mezi Řeckým královstvím a Rakouskou republikou o vzájemné právní pomoci v oblasti občanského a obchodního práva, podepsaná v Aténách dne 6. prosince 1965 (legislativní nařízení č. 137/1969 – vládní věstník, řada I, č. 45/1969).

– Úmluva mezi Řeckem a Německem ze dne 11. května 1938 o vzájemné právní pomoci ve věcech občanského a obchodního práva (mimořádný zákon č.1432/1938 – vládní věstník, řada I, č. 399/1938).

– Úmluva mezi Maďarskou republikou a Řeckou republikou o justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Budapešti dne 8. října 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládní věstník, řada I, č. 117/1981).

– Úmluva mezi Polskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 24. října 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládní věstník, řada I, č. 198/1981).

– Smlouva mezi Řeckou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Athénách dne 22. října 1980, která je stále v platnosti pro Českou republiku, Slovensko a Řecko (zákon č. 1323/1983 – vládní věstník, řada I, č. 8/1983).

– Úmluva mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci v občanských, rodinných, obchodních a trestních věcech, podepsaná v Nikósii dne 5. března 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládní věstník, řada I, č. 95/1985).

– Úmluva mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 10. dubna 1976 (zákon č. 841/1978 – vládní věstník, řada I, č. 228/1978).

– Úmluva mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Bukurešti dne 19. října 1972 (legislativní nařízení č. 429/1974 – vládní věstník, řada I, č. 178/1974).

Poslední aktualizace: 02/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.