Zajišťování důkazů

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Vyřizování žádostí o právní pomoc při dokazování spadá do pravomoci a působnosti okresního soudu (v Budapešti Ústředního okresního soudu v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság)), v jehož oblasti

a) má osoba, která má být vyslechnuta, bydliště nebo místo obvyklého pobytu,

b) se nachází předmět, jenž má být ohledán, nebo

c) může být provedeno dokazování nejpraktičtěji, zejména pokud má být vyslechnuto několik osob, jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu spadá do působnosti různých soudů, nebo ohledáno několik předmětů, jež spadají do působnosti různých soudů.

Článek 3 – Ústřední orgán

V Maďarsku vykonává úkoly ústředního subjektu ministr zodpovědný za soudnictví.

Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium)

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Jazyková způsobilost: maďarština, němčina, angličtina a francouzština.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Maďarské soudy přijímají žádosti v maďarštině, angličtině nebo němčině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Maďarské soudy přijímají žádosti poštou, faxem nebo elektronicky.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

V Maďarsku vykonává úkoly ústředního subjektu ministr zodpovědný za soudnictví.

Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium)

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Poslední aktualizace: 13/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.