Zajišťování důkazů

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem podle článku 3 je Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a evropské právo:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varšava
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Jazyky: polština, angličtina, němčina a francouzština

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jazykem podle článku 5, ve kterém se přijímají žádosti, je polština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Dokumenty lze zasílat výhradně poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 21/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.