Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Zajišťování důkazů

  Polsko

  Obsah zajišťuje
  Polsko

  UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

  Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


  Článek 2 – Dožádané soudy

  Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
  Seznam příslušných orgánů

  Článek 3 – Ústřední orgán

  Ústředním orgánem podle článku 3 je Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a evropské právo:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Varšava
  Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
  E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

  Jazyky: polština, angličtina, němčina a francouzština

  Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

  Jazykem podle článku 5, ve kterém se přijímají žádosti, je polština.

  Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

  Dokumenty lze zasílat výhradně poštou.

  Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

  Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva:

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varšava

  Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

  Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

  Nepoužije se.

  Poslední aktualizace: 21/12/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.