Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Bevisoptagelse

  Østrig

  Indholdet er leveret af
  Østrig

  NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

  Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


  Artikel 2 – anmodede ret

  Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

  Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
  Liste over kompetente myndigheder

  Artikel 3 – centralt organ

  Det centrale organ som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 3, stk. 3, sammenholdt med forordningens artikel 17, er for hele Østrig

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tlf.:    (43-1) 52 1 52 2147

  Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail: Team.z@bmj.gv.at

  Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

  Udover tysk kan engelsk også bruges til at udfylde formularerne.

  Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

  Anmodninger kan sendes pr. post, kurertjeneste eller fax.

  Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tlf.:    (43-1) 52 1 52 2147

  Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-mail:  Team.z@bmj.gv.at

  Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  Der er i øjeblikket ingen planer om at opretholde bilaterale aftaler.

  Sidste opdatering: 15/05/2023

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.