Bevisoptagelse

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Alle landets distriktsretter, der behandler civile sager, herunder familieretterne.

  • Distriktsretten i Nicosia

Adresse: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cypern

Telefon: +357 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

  • Distriktsretten i Limasol

Adresse: 8 Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

  • Distriktsretten i Larnaca

Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cypern

Telefon: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsretten i Paphos

Adresse: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern

Telefon: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

  • Distriktsretten i Famagusta

Adresse: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

  • Familieretten i Nicosia

Telefon: (+357) 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adresse: Diagoros 8, Kritikos Tower, 9e - 11e étage

  • Familieretten i Limassol

Telefon: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adresse: 8 Lord Byron Avenue, 3726 Limassol

  • Familieretten i Larnaca/Famagousta

Telefon: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca

  • Familieretten i Paphos

Telefon: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ og den kompetente myndighed, jf. artikel 3, stk. 3, er:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

125 Athalassas Avenue

Dasoupolis 1461 Lefkosia (Nicosia)

CYPRUS (Cypern)

Kontaktpersoner:

Yioulika Hadjiprodromou

Νομικός Σύμβουλος (juridisk rådgiver)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Telefon: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

Διοικητικός Λειτουργός (fuldmægtig)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Telefon: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Udover de officielle sprog på Cypern, dvs. græsk og tyrkisk, accepteres engelsk også.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Post, fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

125 Athalassas Avenue

1461 Lefkosia (Nicosia)

CYPRUS (Cypern)

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.