På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bevisoptagelse

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Artikel 2 – anmodede ret

London og Sydøstengland

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Sydvestengland

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 1173 664 800

Fax nr.: +44 870 324 0048

E-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Midtengland

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Det Forenede Kongerige

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Nordøstengland

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Nordvestengland

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 1612 405 000

Fax nr.: +44 1264 785 032

E-mail: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Det Forenede Kongerige

Telefon: + 44 2920 376 400

Fax nr.: + 44 01264 347 951

E-mail: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Standardformularen accepteres på engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om gensidig retshjælp bortset fra sager om gensidig fuldbyrdelse af underholdsbidrag vil kun blive accepteret af de udpegede domstole pr. brev.

Gensidig fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt inden for rammerne af de fastlagte procedurer kan accepteres pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at fastholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31/3/31     Grækenland 7/2/36

Belgien 21/6/22     Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32    Nederlandene 31/5/32

Finland 11/8/33       Portugal 9/7/31

Frankrig 2/2/22       Spanien 27/6/29

Tyskland 20/3/28    Sverige 28/8/30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

De Britiske Kanaløer

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne & tilknyttede områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri & Dhekelia (Cypern)

St Helena & tilknyttede områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 18/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.