Bevisoptagelse

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Justitsministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tlf.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger og andre meddelelser affattes på det officielle sprog i den anmodede medlemsstat, dvs. estisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes med brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tlf.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Aftalen mellem Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken Litauen om juridisk bistand og retlige spørgsmål.

Aftalen mellem Republikken Estland og Republikken Polen om gensidig juridisk bistand og om retligt samarbejde vedrørende civilret, arbejdsret og strafferet.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.