Bevisoptagelse

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

I Frankrig er det byretten, der har kompetence til at behandle anmodninger om bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager.

Det er byretten i den retskreds, hvor anmodningen om bevisoptagelse skal behandles, der har stedlig kompetence.

Nærmere oplysninger om den kompetente domstol fremgår af Det Europæiske Civilretlige Atlas på webstedet e-justice.

Artikel 3 – centralt organ

Frankrig har valgt at have ét organ med national kompetence, nemlig Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) under Justitsministeriet, som har følgende adresse:

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularer, der sendes til byretten og det centrale organ, skal udfyldes på fransk eller oversættes til fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes til retten og det centrale organ pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)


13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen.

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.