Bevisoptagelse

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

I Frankrig er det byretten, der har kompetence til at behandle anmodninger om bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager.

Det er byretten i den retskreds, hvor anmodningen om bevisoptagelse skal behandles, der har stedlig kompetence.

Nærmere oplysninger om den kompetente domstol fremgår af Det Europæiske Civilretlige Atlas på webstedet e-justice.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Frankrig har valgt at have ét organ med national kompetence, nemlig Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) under Justitsministeriet, som har følgende adresse:

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularer, der sendes til byretten og det centrale organ, skal udfyldes på fransk eller oversættes til fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes til retten og det centrale organ pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)


13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen.

Sidste opdatering: 27/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.