På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bevisoptagelse

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

Artikel 2 – anmodede ret

Bevisoptagelse ved den "anmodede ret"

The Supreme Court of Gibraltar (Gibraltars øverste domstol)

277 Main Street

Gibraltar

Tlf.: +350 200 75608

Artikel 3 – centralt organ

Alle officielle henvendelser sendes til:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tlf.: +350 78882
Fax: +350 79891

Dernæst fremsendes de via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tlf.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: polskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.

Anmodninger indgives pr. post til Foreign and Commonwealth Office i London efter den procedure, der er beskrevet ovenfor.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Alle officielle henvendelser sendes til:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tlf.: +350 78882
Fax: +350 79891

Dernæst fremsendes de via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tlf.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at opretholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater med henblik på bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det Forenede Kongerige har dog meddelt de medlemsstater, med hvilke Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler, at Det Forenede Kongerige ønsker, at disse aftaler fortsat finder anvendelse i sager mellem de pågældende medlemsstater og Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, der ikke er medlem af EU.

Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med følgende lande på de anførte datoer:

Østrig 31/3/31      Grækenland 07/2/36

Belgien 21/6/22      Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32     Nederlandene 31/5/32

Finland 11/8/33        Portugal 9/7/31

Frankrig 2/2/22       Spanien 27/6/29

Tyskland 20/3/28    Sverige 28/8/30

De af Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, der ikke er medlemmer af EU, og som disse bilaterale aftaler stadig vil finde anvendelse for, er følgende:

Kanaløerne

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne og hertil hørende områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri og Dhekelia (Cypern) under Det Forenede Kongeriges overhøjhed

St. Helena og hertil hørende områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 10/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.