Bevisoptagelse

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ministeriet for retsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athen, Grækenland

Τelefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodningerne skal affattes på græsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Med almindelig eller elektronisk post: Fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ministeriet for retsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athen, Grækenland

Τelefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

- Konvention mellem Kongeriget Grækenland og Republikken Østrig om retlig bistand på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Athen den 6. december 1965 (lovdekret nr. 137/1969 - FEK A 45/1969)

- Konvention mellem Grækenland og Tyskland om gensidig retlig bistand på det civil- og handelsretlige område af 11. maj 1938 (nødlov nr. 1432/1938 - FEK A 399/1938)

- Konvention om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område mellem Folkerepublikken Ungarn og Den Hellenske Republik, undertegnet i Budapest den 8. oktober 1979 (lov nr. 1149/1981 - FEK Α 117/1981)

- Konvention mellem Folkerepublikken Polen og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område, undertegnet i Athen den 24. oktober 1979 (lov nr. 1184/1981 - FEK Α 198/1981)

- Konvention om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område mellem Den Hellenske Republik og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet, undertegnet i Athen den 22. oktober 1980, som stadig finder anvendelse mellem Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Grækenland (lov nr. 1323/1983 - FEK Α 8/1983)

- Konvention mellem Republikken Cypern og Den Hellenske Republik om retligt samarbejde på det civilretlige, familieretlige, handelsretlige og strafferetlige område, undertegnet i Nicosia den 5. marts 1984 (lov nr. 1548/1985 - FEK A 95/1985)

- Konvention mellem Folkerepublikken Bulgarien og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Athen den 10. april 1976 (lov nr. 841/1978 - FEK A 228/1978)

- Konvention mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område, undertegnet i Bukarest den 19. oktober 1972 (lovdekret nr. 429/1974 - FEK Α 178/1974)

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.