Bevisoptagelse

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Den domstol, der er kompetent til at optage bevis efter denne forordning, er:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktperson: Mary O'Mara

Stedlig kompetence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der afgiver oplysninger til retterne, og som søger at afhjælpe eventuelle vanskeligheder, er:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlfl.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Stedlig komeptence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne accepteres kun på engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes pr. post, fax eller email.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-Mail: PatMoynan@courts.ie

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.