Bevisoptagelse

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Den domstol, der er kompetent til at optage bevis efter denne forordning, er:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktperson: Mary O'Mara

Stedlig kompetence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der afgiver oplysninger til retterne, og som søger at afhjælpe eventuelle vanskeligheder, er:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlfl.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Stedlig komeptence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne accepteres kun på engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes pr. post, fax eller email.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Tlf.: +353 1 888 6066/6070

Fax: (353-01) 888 60 63

E-Mail: CCDirectorate@courts.ie

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen

Sidste opdatering: 17/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.