Bevisoptagelse

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at formularen udfyldes på tysk ud over på fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, der accepteres af Luxembourg:

-          post

-          fax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig som supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 vedrørende proceduren i civile sager.
  • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af forespørgsler.
Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.