På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bevisoptagelse

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Nordirland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger vedrørende alle sager, bortset fra gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag, accepteres kun pr. post af de udpegede retter.

Sager vedrørende gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag efter de fastlagte procedurer accepteres pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at opretholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31.3.31    Grækenland 7.2.36

Belgien 21.6.22    Italien 17.12.30

Danmark 29.11.32   Nederlandene 31.5.32

Finland 11.8.33      Portugal 9.7.31

Frankrig 2.2.22      Spanien 27.6.29

Tyskland 20.3.28   Sverige 28.8.30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

De Britiske Kanaløer

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne og tilhørende områder

Montserrat

De suveræne baseområder Akrotiri og Dhekelia (Cypern)

St. Helena og tilhørende områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 17/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.