Bevisoptagelse

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Det i artikel 3 nævnte centrale organ er afdelingen for internationalt samarbejde og menneskerettigheder (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), der henhører under justitsministeriet. Kontaktoplysninger:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Sprog: polsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger som omhandlet i artikel 5 skal affattes på polsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenterne skal fremsendes pr. post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 21/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.