Bevisoptagelse

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Det i artikel 3 nævnte centrale organ er afdelingen for internationalt samarbejde og menneskerettigheder (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), der henhører under justitsministeriet. Kontaktoplysninger:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Sprog: polsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger som omhandlet i artikel 5 skal affattes på polsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenterne skal fremsendes pr. post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 10/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.