Bevisoptagelse

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet for justitsvæsenet)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

1990-097 Lissabon

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside:  https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Standardformularerne udfyldes på portugisisk eller spansk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser kan fremsendes med:

- post,

- fax og

- elektroniske midler.

Følgende midler kan anvendes i hastende tilfælde:

- telegram,

- telefon (der følges op af et skriftligt dokument) eller

- enhver anden form for analog kommunikation.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Centralmyndigheden har til opgave at tage stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse:

Direcção Geral da Administração da Justiça (direction générale de l'administration de la justice)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Fax: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Under henvisning til artikel 21, stk. 3, vedlægges kopier af dekret nr. 14/98 af 27. maj 1998, af meddelelse nr. 274/98 og af liste nr. 73/2000, der alle vedrører overenskomsten mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retligt samarbejde på det civile og strafferetlige område.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.