Bevisoptagelse

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet for justitsvæsenet)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

1990-097 Lissabon

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside:  https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Standardformularerne udfyldes på portugisisk eller spansk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser kan fremsendes med:

- post,

- fax og

- elektroniske midler.

Følgende midler kan anvendes i hastende tilfælde:

- telegram,

- telefon (der følges op af et skriftligt dokument) eller

- enhver anden form for analog kommunikation.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Centralmyndigheden har til opgave at tage stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse:

Direcção Geral da Administração da Justiça (direction générale de l'administration de la justice)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Fax: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Under henvisning til artikel 21, stk. 3, vedlægges kopier af dekret nr. 14/98 af 27. maj 1998, af meddelelse nr. 274/98 og af liste nr. 73/2000, der alle vedrører overenskomsten mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retligt samarbejde på det civile og strafferetlige område.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.