Bevisoptagelse

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den kompetente rumænske domstol, der modtager anmodninger, er distriktsretten, i hvis retskreds de beviser, som EU-medlemsstaten har anmodet om, skal tilvejebringes.

Artikel 3 – centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den centrale instans

Den centrale rumænske myndighed er Justitsministeriet

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariat

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Service for internationalt juridisk samarbejde om civile og kommercielle spørgsmål) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40 372041079, +40 372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Indgivelse af anmodninger eller anden form for kommunikation skal ske på rumænsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dokumenter modtages med post eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariatet

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område)

Fax: +40 372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ikke relevant

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.