Bevisoptagelse

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Den kompetente rumænske domstol, der modtager anmodninger, er distriktsretten, i hvis retskreds de beviser, som EU-medlemsstaten har anmodet om, skal tilvejebringes.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Den centrale instans

Den centrale rumænske myndighed er Justitsministeriet

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariat

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Service for internationalt juridisk samarbejde om civile og kommercielle spørgsmål) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40 372041079, +40 372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Indgivelse af anmodninger eller anden form for kommunikation skal ske på rumænsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter modtages med post eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariatet

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område)

Fax: +40 372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.