Bevisoptagelse

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitsministeriet)

Odbor medzinárodného práva súkromného (direktoratet for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tlf. (421) 2 888 91 549

Fax (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Websted: https://www.justice.gov.sk

Sprog: Slovakisk, tjekkisk, engelsk, fransk og tysk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovakisk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De slovakiske myndigheder modtager skriftlige anmodninger i form af breve.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitsministeriet)

Odbor medzinárodného práva súkromného (direktoratet for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tlf. (+421) 2 888 91 549

Fax (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Websted: https://www.justice.gov.sk

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Traktat mellem Den Slovakiske Republik og Den Tjekkiske Republik om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civile og det strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992.
  • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige, strafferetlige og arbejdsretlige område, der blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987.
  • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retligt samarbejde og oprettelse af retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige og strafferetlige område, der blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989.
Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.