Bevisoptagelse

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Oplysninger kan findes via domstolenes søgeredskab.

Artikel 3 – centralt organ

Det slovenske justitsministerium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) er det centrale organ.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovenien accepterer formularer på slovensk og på engelsk.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: mp@gov.si

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.
Sidste opdatering: 03/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.