Bevisoptagelse

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Oplysninger kan findes via domstolenes søgeredskab.

Artikel 3 – centralt organ

Det slovenske justitsministerium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) er det centrale organ.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovenien accepterer formularer på slovensk og på engelsk.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: mp@gov.si

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.
Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.