Bevisoptagelse

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1206/2001.

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!

Generelle oplysninger

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område har til formål at forbedre, forenkle og fremme samarbejdet mellem domstolene om bevisoptagelse.

Direktivet finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og de øvrige medlemsstater finder konventionen fra 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål anvendelse.

I forordningen fastsættes bestemmelser om bevisoptagelse på to måder: bevisoptagelse ved den anmodede ret og direkte bevisoptagelse ved den anmodende ret.

Den anmodende ret er den ret, hvori retssagen er påbegyndt eller påtænkt. Den anmodede ret er den ret, der i en anden medlemsstat har kompetence til at optage bevis. Den centrale enhed har til opgave at give oplysninger til retterne og at søge løsninger på vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger.

Forordningen indeholder ti formularer.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse  PDF (74 Kb) da

Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters  PDF (724 Kb) en

Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)

Sidste opdatering: 01/07/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.