Απόκτηση αποδείξεων

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Πράγα 2
Τηλέφωνο: +420-221-997-111
Φαξ: +420-224-919-927
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: posta@msp.justice.cz

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές: αγγλικά και τσεχικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα τεχνικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή παραγγελίας είναι το ταχυδρομείο, το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Πράγα 2
Τηλέφωνο: +420-221-997-157
Φαξ: +420-224-919-927
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: posta@msp.justice.cz

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

  • Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την παροχή νομικής συνδρομής και τη ρύθμιση έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 21 Δεκεμβρίου 1987 και ισχύει μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας.
  • Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την παροχή νομικής συνδρομής και τη ρύθμιση έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στη Μπρατισλάβα στις 28 Μαρτίου 1989 και ισχύει μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας.
  • Συνθήκη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την παροχή νομικής συνδρομής από δικαιοδοτικά όργανα και για τη ρύθμιση ορισμένων έννομων σχέσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στην Πράγα στις 29 Οκτωβρίου 1992.
  • Συνθήκη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την περαιτέρω διευκόλυνση της παροχής νομικής συνδρομής βάσει της σύμβασης της Χάγης περί πολιτικής δικονομίας, που υπογράφηκε την 1η Μαρτίου 1954, της σύμβασης της Χάγης σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 1965, και της σύμβασης της Χάγης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις 18 Μαρτίου 1970.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.