Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Taking evidence

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Article 2 – Requested courts

London and South Eastern England

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

 

Telephone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

 

South Western England

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

 

Telephone: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

Email: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Website: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

 

Central England

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

 

Telephone: + 44 300 123 5577

Email: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

 

North Eastern England

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

 

Telephone: +44 113 306 2800

Email: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Website: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

 

North Western England

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

 

Telephone: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

Email : e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Website: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

 

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

 

Telephone: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

Email: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Website: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Article 3 – Central body

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

 

Telephone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Article 5 – Languages accepted for completion of the forms

The standard form will be acceptable in English and French.

Article 6 – Means accepted for transmission of requests and other communications

Requests for all cases excluding Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders will be accepted by the designated courts by post only.

Reciprocal Enforcement of Maintenance Order cases under the established procedures can be accepted by post, fax or e-mail.

Article 17 – Central body or competent authority(ies) responsible for decisions on requests for direct taking of evidence

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

 

Telephone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

e-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Article 21 – Agreements or arrangements to which Member States are parties and which comply with the conditions in Article 21(2)

The United Kingdom does not intend to retain any bilateral agreements with other Member States for taking of evidence between the United Kingdom and the other Member States. It has, however, informed Member States with which it has bilateral agreements that it wants these agreements to continue to apply for cases between those Member States and the United Kingdom Overseas Territories that are not part of the European Union.

The countries with which the United Kingdom has bilateral agreements and the date of those agreements are as follows:

Austria 31/03/31     Greece 07/02/36

Belgium 21/06/22     Italy 17/12/30

Denmark 29/11/32    Netherlands 31/05/32

Finland 11/08/33       Portugal 09/07/31

France 02/02/22       Spain 27/06/29

Germany 20/03/28    Sweden 28/08/30

The United Kingdom Overseas Territories outside the European Union to which these bilateral agreements will continue to apply are:

Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

British Virgin Islands

Cayman Islands

Falkland Islands & Dependencies

Montserrat

Sovereign Base Areas of Akrotiri & Dhekelia (Cyprus)

St Helena & Dependencies

Turks & Caicos Islands

Last update: 07/07/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.