Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Απόκτηση αποδείξεων

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Τηλέφωνο:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Φαξ: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Νοτιοδυτική Αγγλία

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 1173 664 800

Φαξ: +44 870 324 0048

Email: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Κεντρική Αγγλία

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

Τηλέφωνο: + 44 300 123 5577

Email: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Βορειοανατολική Αγγλία

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 113 306 2800

Email: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Βορειοδυτική Αγγλία

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 1612 405 000

Φαξ: +44 1264 785 032

Email: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Ουαλία

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Τηλέφωνο: + 44 2920 376 400

Φαξ: + 44 01264 347 951

Email: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Τηλέφωνο:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Φαξ: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το τυποποιημένο έντυπο γίνεται δεκτό στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Για όλες τις υποθέσεις πλην των υποθέσεων αμοιβαίας εκτέλεσης διατάξεων περί διατροφής, τα ορισθέντα δικαστήρια δέχονται παραγγελίες μόνο μέσω ταχυδρομείου.

Στις υποθέσεις αμοιβαίας εκτέλεσης διατάξεων περί διατροφής, παραγγελίες βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών γίνονται δεκτές αν υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Τηλέφωνο:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Φαξ: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να διατηρήσει σε ισχύ διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή αποδείξεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων κρατών μελών. Ωστόσο, έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη με τα οποία διατηρεί διμερείς συμφωνίες ότι επιθυμεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω συμφωνίες για τις υποθέσεις μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών και των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και η ημερομηνία των συμφωνιών αυτών έχουν ως εξής:

Αυστρία 31/3/31     Ελλάδα 7/2/36

Βέλγιο 21/6/22       Ιταλία 17/12/30

Δανία 29/11/32       Κάτω Χώρες 31/5/32

Φινλανδία 11/8/33   Πορτογαλία 9/7/31

Γαλλία 2/2/22         Ισπανία  27/6/29

Γερμανία 20/3/28    Σουηδία 28/8/30

Τα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρετανικά υπερπόντια εδάφη στα οποία θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες είναι τα εξής:

Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης

Νήσος του Μαν

Ανγκουίλα

Βερμούδες

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Νήσοι Κάιμαν

Νήσοι Φόκλαντ και Εξαρτήσεις

Μοντσεράτ

Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου & Δεκέλειας (Κύπρος)

Αγία Ελένη και Εξαρτήσεις

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.